Vay tiền lãi suất thấp nhất tại Cần Thơ

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

𝐊𝐇𝐎Ả𝐍 𝐕𝐀𝐘 𝐃À𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐂Á𝐍 𝐁Ộ 𝐆𝐈Á𝐎 𝐃Ụ𝐂 𝐕À 𝐘 𝐓Ế

𝐊𝐇𝐎Ả𝐍 𝐕𝐀𝐘 𝐃À𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐂Á𝐍 𝐁Ộ 𝐆𝐈Á𝐎 𝐃Ụ𝐂 𝐕À 𝐘 𝐓Ế

𝐊𝐇𝐎Ả𝐍 𝐕𝐀𝐘 𝐃À𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐂Á𝐍 𝐁Ộ 𝐆𝐈Á𝐎 𝐃Ụ𝐂 𝐕À 𝐘 𝐓Ế𝐊𝐇𝐎Ả𝐍 𝐕𝐀𝐘 ƯU ĐÃI 𝐃À𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐂Á𝐍 𝐁Ộ 𝐆𝐈Á𝐎 𝐃Ụ𝐂 𝐕À 𝐘 𝐓Ế 

- Mức vay cao lên đến 100 triệu.
-Thời hạn vay linh hoạt từ 6-36 tháng

---Đối với Nhóm 1(Giáo viên) : thời gian làm việc >= 6 tháng hoặc có ký trực tiếp với trường học
---Đối với tất cả đối tượng ngành y tế: thời gian làm việc >= 1 năm

𝐇ồ 𝐬ơ 𝐠ồm:
+ CMND
+HK
+Xác nhận tạm trú(nếu có)
+Chứng minh công việc
+Chứng minh thu nhập (Sao kê lương, Xác nhận lương, Bảng lương).
𝐍𝐡â𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐡ỗ 𝐭𝐫ợ: 
DĐ: 0794 999 886 (Mr Thế)
Zalo: 0794 999 886

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét